WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
PRZY ZSP NR 8
 W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
                                                           Wojciech Oczko

Uwaga Rodzice!!!

Prosimy o uregulowanie wszystkich opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2018.

W grudniu następuje zamknięcie roku budżetowego.

                                                                                                Poznań, 07.12.2018

Zapraszamy Rodziców na warsztaty świąteczne!!!

Mrówki zapraszają 11 grudnia na godzinę 16.30

Biedronki zapraszają 10 grudnia na godzinę 17.00

Pszczółki zapraszają 12 grudnia na godzinę 16.30 

Ślimaki zapraszają 12 grudnia na godzinę 16.30

Świerszcze zapraszają 12 grudnia na godzinę 16.30

Motylki zapraszają 12 grudnia na godzinę 16.30 

Żabki zapraszają 11 grudnia na godzinę 16.00

18 grudnia zapraszamy dzieci na czerwony dzień.

 Tylko czerwone ubranka zakładamy i się dobrze bawimy w tym dniu

z Paniami z grupy Pszczółek.

                                                                            Poznań, 06 grudnia 2018

Uwaga Rodzice !!!

Otrzymaliśmy wiadomość o stwierdzonej ospie u dziecka w grupie Mrówek.

                                                                            Poznań, 06 grudnia 2018

Uwaga Rodzice !!!!

 
 Przypominamy, że termin płatności za pobyt dziecka w przedszkolu
mija 15 dnia każdego miesiąca.
Ponawiamy prośbę o terminowe wpłaty.
 
Wspólnie pomagajmy!!!
 
Zapraszamy do współpracy "Szlachetna Paczka"
Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy do wzięcia udziału
w wydarzeniu "Szlachetna Paczka" 
W tym roku naszego wsparcia potrzebują, aż trzy Rodziny.
Informacje znajdą Państwo:
 
 
 
Informacji udzielają:
 
Pani Aneta - Mama Piotrusia (7 grupa) i Marysi (4 grupa)
oraz Panie z grupy Świerszcze.
 
Uwaga Rodzice !!!! 
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w Rodzinnej wystawie na ,,Najpiękniejszą choinkę”.
 
Zadaniem uczestników wystawy jest wykonanie pracy przestrzennej, z dowolnych materiałów.
 
Prace prosimy dostarczyć do 10 grudnia (do grupy Biedronek)
 
Organizatorki Panie: Ewa i Monika  
                                                                                                                                                       Poznań, 13 listopada 2018                                     

UWAGA RODZICE !!!

Informujemy, że po skończonym miesiącu Rodzice mogą dostarczyć pendrive w celu nagrania zdjęć

z minionego miesiąca. Prosimy o pendrive w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka

z oznaczeniem grupy do której dziecko uczęszcza Państwa dziecko.

 

 Uwaga Rodzice!!!

Zmiany w Statucie Przedszkola nr 190 w  

  Rozdziale 8 dotyczącym  Zasad odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2018/2019 Przedszkola nr 190

w Poznaniu z dnia 15.10.2018 

                                                   Poznań, 19 października 2018

          

 Uwaga Rodzice!!!

W przedszkolu w okresie jesienno - zimowym pojawiają się wszy.

W związku z tym prosimy o systematyczne przeglądy stanu włosów dzieci

i podejmowanie działań profilaktycznych.

Działania profilaktyczne: przeglądy stanu skóry głowy i włosów,

mycie szamponami "profilaktycznymi" wykorzystywanie prostych,

dostępnych w domu środków (ocet, nafta kosmetyczna) dokładne

wyczesywanie za pomocą specjalnego grzebienia na który

naciągamy watę skropioną octem. 

Aby pozbyć się wszawicy, trzeba  skutecznie zadziałać eliminując zarówno wszy, jak i ich jaja,

by nie pojawiło się nowe pokolenie wszy.

Uwaga: po każdym przymierzaniu czapek, swetrów, szalików w sklepie, po pobycie w dużym

skupisku ludzi, w czasie ciepłych dni, gdy dzieci bawią się w piasku sprawdzajmy włosy dzieci.

Wszy nie potrafią skakać ani latać. Aby przemieścić się z jednej głowy na inną, czekają aż dojdzie

do kontaktu włosów z obu głów. Przytrzymują się włosów za pomocą pazurów,

a następnie przechodzą z włosa na włos. Aby zmienić gospodarza, wszy potrzebują stosunkowo

krótkiego okresu kontaktu – pokonują dystans 23 cm w ciągu 1 minuty.

 Jeśli zauważmy gnidy na włosach znajdujących się ponad centymetr od skóry głowy,

świadczy to o „starym zakażeniu”. 

                                                                                                               Poznań, 24 września 2018

W dalszym ciągu w oku szkolnym 2018-2019 wspólnie czytamy dzieciom.

Pani Monika(koordynator projektu) zaprasza wraz z pozostałymi Paniami: Babcie, Dziadków,

Starsze Rodzeństwo, Absolwentów i oczywiście Rodziców do czytania. 

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE

Codziennie sprawdzamy stan jakości powietrza, aby mieć pewność,

że dzieci przebywając na powietrzu nie wdychają niebezpiecznych dla ich zdrowia substancji. 

Poniżej podajemy link do strony pomiarami jakości powietrza.

Mapa monitoringu jakości powietrza

http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/

               UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE/PRACOWNICY/PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA                          

 UWAGA RODZICE!!!

W czasie zebrań w poszczególnych grupach, wspólnie z Rodzicami ustalono dni przynoszenia

przez dzieci zabawek z domu. Prosimy respektować w/w ustalenia, ponieważ niestosowanie się do tych zasad,

wprowadza dzieciom nieodpowiednie sygnały i zakłóca ich funkcjonowanie w grupie rowieśniczej.

Wszystkie nasze dzieci potrzebują stałych reguł. Jednocześnie prosimy, aby zabawki prywatne były większe,

ponieważ miniaturowe giną w niewyjaśnionych okolicznościach i miejscach.

wink wink wink wink wink wink

Przypominamy, że wewnętrzne przejście (po prawej stronie od wejścia) służyć powinno tylko Rodzicom grup

Świerszczy i Gąsienic, dzieciom tych grup i Personelowi Przedszkola w celu wykonywania codziennych czynności.

Rodzice nie powinni skracać sobie drogi przechodząc na teren Szkoły z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa

naszym dzieciom, uczniom Szkoły i zabezpieczenie mienia dzieci i placówki. 

Personel Szkoły musi mieć nadzór nad osobami wchodzącymi, aby zapobiegać wizytom osób

niepowołanych (bezpieczeństwo uczniów...)

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności każdorazowego sprawdzenia

stanu zamknięcia drzwi wejściowych

(po godzinach schodzenia się dzieci do przedszkola, czyli po godzinie 8.15) 

                                                                      Dziękujemy!!!

Prosimy Rodziców o zapoznanie się

z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1

  

 DZIAŁANIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

 (poza codzienną pracą z dziećmi)

 
 

 WRZESIEŃ 2018

 1. 05.09.2018 Biedronki i Gąsienice w Naramowicach;

 2. 10.09.2018 Pszczółki i Żabki w Owińskach;

 3. 12.09.18 Biedronki i Świerszcze w Kluczewie;

 4. 13.09.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;

 5. 18.09.2018 Mrówki i Gąsienice w Deli Park;

 6. 18.09.2018 Mama Magdalena czyta Biedronkom;

 7. 20.09.2018 Świerszcze w Ogrodzie Botanicznym;

 8. 21.09.2018 Biedronki w Ogrodzie Botanicznym UAM;

 9. 24.09.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;

 10. 25.09.2018 Tata Mateusz czyta Mrówkom;

 11. 25.09.2018 Pszczółki i Żabki w Teatrze Animacji;

 12. 27.09.2018 Próbny alarm w przedszkolu;

 13. 28.09.2018 Dzień chłopaka w przedszkolu;

 14. 28.09.2018 Dzień głośnego czytania;

PAŹDZIERNIK 2018

 1. 02.10.2018 Biedronki i Świerszcze w Deli Parku;

 2. 03.10.2018 Mama Katarzyna czyta Biedronkom;

 3. 04.10.2018 Mama Danusi czyta Gąsienicom;

 4. 04.10.2018 Tata Mateusz czyta Motylkom;

 5. 08.10.2018 Mama Ewelina czyta Pszczółkom;

 6. 08.10.2018 Mama Ewelina czyta Ślimakom;

 7. 08.10.2018 Pani Michalina czyta Żabkom;

 8. 09.10.2018 Żabki w sklepie warzywniczym;

 9. 10.10.2018 Przedstawienie (wszystkie grupy);

 10. 11.10.2018 Świerszcze i Mrówki w Owińskach;

 11. 11.10.2018 Tata Piotr czyta Ślimakom;

 12. 12.10.2018 Motylki w lesie;

 13. 12.10.2018 Mama Małgosia czyta Żabkom;

 14. 15.10.2018 Podsumowanie projektu owocowo - warzywnego u Żabek;

 15. 15.10.2018 Gąsienice i Pszczółki u Kowola;

 16. 17.10.2018 Biedronki na Cytadeli;

 17. 17.10.2018 Gąsienice w kinie(wstęp do projektu „Nowe horyzonty edukacji filmowej”);

 18. 17.10.2018 Tata Adam czyta Pszczółkom;

 19. 18.10.2018 Mama Mama Marceliny czyta Biedronkom;

 20. 18.10.2018 Świerszcze w lesie;

 21. 22.10.2018 Zwinne ręce Broziego -przedstawienie (wszystkie grupy)

 22. 22.10.2018 Świerszcze w Banku PKO BP;

 23. 23.10.2018 Mama Wojtka czyta Pszczółkom;

 24. 23.10.2018 Pasowanie Motylków;

 25. 23.10.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;

 26. 24.10.2018 Żabki w Banku PKO BP;

 27. 25.10.2018 Pasowanie Ślimaków;

 28. 26.10.2018 Mama Mai czyta Motylkom;

 29. 26.10.2018 Mama Agatki czyta Mrówkom;

 30. 26.10.2018 Mama Asi czyta Biedronkom;

 31. 26.10.2018 Pyrek u Żabek i Pszczółek;

 32. 26.10.2018 Gąsienice w lesie;

 33. 26.10.2018 Dary dla schroniska;

 34. 29.10.2018 Pani Sandra czyta Świerszczom;

 35. 30.10.2018 Zabawa w kolorze żółtym(wszystkie grupy);

 36. 30.10.2018 Gąsienice w Banku PKO BP;

 37. 31.10.2018 Pszczółki w lesie;

     Przypominamy, że zbieramy nakrętki dla Stefci

Honorowy Patronat nad Projektem sprawował Prezydent Miasta Poznania - Pan Jacek Jaśkowiak

http://www.zdrowojemy.info/#

UWAGA: Grafika umieszczana na stronie internetowej przedszkola nie jest własnością

placówki.   Wykorzystujemy ogólnodostępne w Internecie grafiki i darmowe gify.

Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki  
  i są tworzone na potrzeby strony Przedszkola nr 190.
 mproject