WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
PRZY ZSP NR 8
 W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
                                                           Wojciech Oczko

Przypominamy, że dzisiaj od godziny 12.00 - Rodzice kandydatów 

zakwalifikowanych do przedszkola na rok 2018-2019 potwierdzają

wolę przyjęcia dziecka do placówki.

Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

(potwierdzenie woli przyjęcia do 26 marca 2018)

Dzisiaj o godzinie 12.00 zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych

do naszego przedszkola.

Uwaga: w związku z ochroną danych osobowych prosimy nie fotografować listy dzieci zakwalifikowanych do placówki.

Poznań, 22 marca 2018

Uwaga Rodzice

Ze względu na konieczność prawidłowego zaplanowania żywienia prosimy o podanie

(w grupach) czy Państwa dzieci będą obecne/nieobecne w przedszkolu w dniach: 

   29 i 30 marca 2018 (czwartek i piątek)

     3 i 4 kwietnia 2018 (wtorek i środa)

                                               Dziękujemy

    Poznań, 21.03.2018

Frekwencja w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018 - 2019

PRZEDSZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY

„NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka.

Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami.

CELE KONKURSU:

1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.

4. Prezentacja pisanek wielkanocnych w holu przedszkola.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z wszystkich grup w naszym przedszkolu.
 2. Każdy uczestnik może wykonać pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości (mogą być prace płaskie lub przestrzenne).
 3. Mile widziana pomoc Rodziców.
 4. Wykonane, podpisane prace przynosimy do grupy VII - Świerszcze.
 5. Konkurs rozpoczyna się 05.03.2018, a pisankowe prace można przynosić do piątku 23.03.2018
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów, nagród i upominków  odbędzie się w środę 28.03.2018 

                                            Do udziału w konkursie zapraszają świerszczykowe Panie: Pani Magda i Pani Dorota

             Poznań, 26.02.2018

             UWAGA RODZICE DZIECI 7-LETNICH I 6-LETNICH (KTÓRE ZGODNIE

Z WOLĄ RODZICÓW MAJĄ PODJĄĆ NAUKĘ W SZKOLE) ! 

TERMIN  PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy: od 19 marca 2018 do 30 marca 2018

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją

w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

Terminy: od 10 kwietnia 2018 do 12 kwietnia 2018

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej   formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 lutego

do 2 marca

od 30 kwietnia

do 9 maja

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

22 marca

godzina 12.00

17 maja

 godzina 12.00

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 22 marca

do 26 marca

od 17 maja

do 21 maja

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 marca

godzina 12.00

25 maja

godzina 12.00

Bardzo ważne:

    Wymagane jest pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka w przedszkolu

/oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

na rok szkolny 2018/2019 przez Rodziców/Opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją

w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

   Zasady naboru będą są zawsze takie same, we wszystkich placówkach 

     przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań.

                   Karta naboru do placówki i potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

powinny zawierać czytelne podpisy obojga Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka.

     Przypominamy, że wniosek o przyjęcie dziecka składamy tylko

w placówce pierwszego wyboru.

Wniosek jest rejestrowany w Systemie Nabór tylko jeden raz.

W związku z tym składamy tylko jeden wniosek, w jednym przedszkolu(pierwszej preferencji)

Poznań, 17 lutego 2018

Jakość powietrza w Poznaniu na poziomie średnim (48 PM 2,5)

       

                                                                                                                                                              Poznań, 24 marca 2018

 

 

 

              Uwaga Rodzice, Opiekunowie, Pracownicy i Przyjaciele Przedszkola!!!

W bieżącym roku uzyskane środki finansowe przeznaczymy

na doposażenie naszych placów zabaw.

                                                                                        Informację przekazała Pani Ola

 

 

 

UWAGA RODZICE!!!

W czasie zebrań w poszczególnych grupach, wspólnie z Rodzicami ustalono dni

przynoszenia przez dzieci zabawek z domu. Prosimy respektować w/w ustalenia, ponieważ

niestosowanie się do tych zasad, wprowadza dzieciom nieodpowiednie sygnały i zakłóca ich

funkcjonowanie w grupie rowieśniczej. Wszystkie nasze dzieci potrzebują stałych reguł.

Jednocześnie prosimy, aby zabawki prywatne były większe,

ponieważ miniaturowe giną w niewyjaśnionych okolicznościach i miejscach.wink

Przypominamy, że wewnętrzne przejście (po prawej stronie od wejścia) służyć powinno

tylko Rodzicom grup Świerszczy i Gąsienic, dzieciom tych grup i Personelowi Przedszkola

w celu wykonywania codziennych czynności. Rodzice nie powinni skracać sobie drogi

przechodząc na teren Szkoły z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa naszym dzieciom,

uczniom Szkoły i zabezpieczenie mienia dzieci i placówki. 

Personel Szkoły musi mieć nadzór nad osobami wchodzącymi, aby zapobiegać wizytom osób

niepowołanych (bezpieczeństwo uczniów...)

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności każdorazowego

sprawdzenia stanu zamknięcia drzwi wejściowych

(po godzinach schodzenia się dzieci do przedszkola, czyli po godzinie 8.15) 

                                                                      Dziękujemy!!!

 

 

 

UWAGA RODZICE !!!

Informujemy, że po skończonym miesiącu Rodzice mogą dostarczyć pendrive

w celu nagrania zdjęć z danego miesiąca .

Prosimy o pendrive w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka

z oznaczeniem grupy do której dziecko uczęszcza Państwa dziecko. 

Prosimy Rodziców o zapoznanie się

z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1

   

W dalszym ciągu w oku szkolnym 2017-2018 wspólnie czytamy dzieciom.

Pani Monika(koordynator projektu) zaprasza wraz z pozostałymi Paniami:

Babcie, Dziadków, Starsze Rodzeństwo, Absolwentów 

i oczywiście Rodziców do czytania. 

 

Honorowy Patronat nad Projektem sprawował Prezydent Miasta Poznania - Pan Jacek Jaśkowiak

http://www.zdrowojemy.info/#

 DZIAŁANIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

 (poza codzienną pracą z dziećmi)

 
Luty 2018 (Ferie zimowe)
 1. 01.02.2018 Babcia i Dziadek u Ślimaków
 2. 05.02.18 Uczennice SP90 w przedszkolu(wszystkie grupy)
 3. 06.02.2018 Babcia i Dziadek u Motylków
 4. 07.02.2018 Balik w przedszkolu(wszystkie grupy)
 5. 07.02.2018 Mama Zosi czyta Żabkom
 6. 09.02.2018 Mrówki w Muzeum Archeologicznym
 7. 09.02.2018 Mama Szymka czyta Ślimakom
 8. 12.02.1018 Żabki i pogadanka o bezpieczeństwie
 9. 26.02.2018 Dzień Otwarty w przedszkolu
 10. 28.02.2018 Koncert muzyczny(Podkarpacie) (wszystkie grupy)

 Styczeń 2018
 1. 03.01.2018 Mama Asi czyta Żabkom
 2. 10.01.2018 Mama Natalia czyta Ślimakom
 3. 10.01.2018 Rozstrzygnięcie konkursu „Bajka dla Misia”
 4. 14.01.2018 Bajki na finale WOŚP (Żabki)
 5. 15.01.2018 Gąsienice w Instytucie Meteorologii
 6. 15.01.2018 Babcia i Dziadek u Żabek
 7. 16.01.2018 Babcia i Dziadek u Gąsienic
 8. 17.01.2018 Świerszcze i Gąsienice w Szkole Muzycznej
 9. 18.01.2018 Konkurs na bombkę (Świerszcze)
 10. 18.01.2018 Babcia i Dziadek u Mrówek
 11. 25.01.2018 Babcia i Dziadek u Świerszczy
 12. 26.01.2018 Żabki w świetlicy szkolnej
 13. 29.01.2018 Świerszcze w Teatrze Muzycznym
 14. 30.01.2018 Babcia i Dziadek u Pszczółek
 15. 31.01.2018 Mama Ewa czyta Mrówkom
 16. 31.01.2018 Pożegnanie Ali(Mrówki)

Grudzień 2017

 1. 01.12.2017 Świerszcze na poczcie + zadanie z kalendarza
 2. 05.12.2017 Drugie zadanie u Świerszczy
 3. 05.12.2017 Konkurs z udziałem Świerszczy
 4. 06.12.2017 Mikołajki w przedszkolu + przedstawienie (wszystkie grupy)
 5. 06.12.2017 Drugie zadanie u Świerszczy
 6. 07.12.2017 Babcia Halinka czyta Żabkom
 7. 07/08.12.2017 Zadania następne u Świerszczy
 8. 08.12.2017 Biedronki i Pszczółki na poczcie
 9. 08.12.2017 Gąsienice na zajęciach w Starym ZOO 
 10. 09.12.2017 Turniej chłopców
 11. 11.12.2017 Pszczółki w kinie
 12. 12.12.2017 Konkurs Biedronki Leny
 13. 12.12.2017 Zajęcia z Rodzicami u Ślimaków, Mrówek i Pszczółek
 14. 13.12.2017 Zajęcia z Rodzicami u  Motylków, Świerszczy, Biedronek , Gąsienic i Żabek
 15. 13.12.2017 Koncert zwyczaje gwiazdkowe
 16. 14.12.2017 Mama Jagody czyta Żabkom
 17. 17.12.2017 Konkurs Madzi
 18. 18.12.2017 Przedstawienie „Zima, bałwanek i Franek” (wszystkie grupy)
 19. 19.12.2017 Jasełka Świerszczy i Wigilia (wszystkie grupy)
 20. 20.12.2017 Przedszkolaki u Gwiazdora (wszystkie grupy)
 21. 21.12.2017 Świerszcze i Gąsienice –pogadanka schroniska Gaj
 22. 22.12.2017 Świerszcze i Gąsienice na Jasełkach w szkole
 23. 27.12.2017 Mama Mateusza czyta Pszczółkom

Listopad 2017

 1. 03.11.2017 Mama Dorota czyta Żabkom
 2. 03.11.2017 Laura i Ola czytają Mrówkom
 3. 03.11.2017 Gąsienic udział w konkursie
 4. 05.11.2017 Niedzielny konkursik w przedszkolu
 5. 06.11.2017 Gąsienice na warsztatach w CIR
 6. 06.11.2017 Spotkanie z alpakami
 7. 07.11.2017 Pasowanie Ślimaków
 8. 07.11.2017 Tata Krzysztof czyta Mrówkom
 9. 07.11.2017 Konkurs z udziałem Świerszczy
 10. 07.11.2017 Nagroda – konkurs niedzielny
 11. 08.11.2017 Mama Dorota czyta Gąsienicom
 12. 08.11.2017 Mama Dorota czyta Żabkom
 13. 09.11.2017 Pasowanie Motylków
 14. 10.11.2017 Maciej czyta Gąsienicom
 15. 10.11.2017 Brozi i Kuki w przedszkolu(wszystkie grupy)
 16. 10.11.2017 Biało – czerwona zabawa
 17. 12.11.2017 Turniej chłopców Gąsienic
 18. 13.11.2017 Świerszcze w centrum Inicjatyw Rodzinnych
 19. 14.11.2017 Świerszcze w szkolnej bibliotece
 20. 15.11.2017 Biedronki, Żabki i Pszczółki w Teatrzyku ”Zaczarowany ołówek”
 21. 17.11.2017 Tata Dominika czyta Motylkom
 22. 17.11.2017 Pszczółek występ dla dzieci
 23. 17.11.2017 Pani Dorota Gellner i najstarsze przedszkolaki
 24. 22.11.2017 Biedronki, Żabki, Gąsienice i Mrówki w  Szkole Łejery
 25. 23.11.2017 Bal kapeluszowy(wszystkie grupy)
 26. 23.11.2017 Tata Krzysztof czyta Mrówkom
 27. 24.11.2017 Pracownia Elfów w przedszkolu
 28. 24.11.2017 Nagroda Gąsienic - konkurs
 29. 28.11.2017 Nagroda Świerszczy – konkurs
 30. 29.11.2017 Świerszcze na rewii lodowej
 31. 30.11.2017 Mama Ania czyta Mrówkom

Październik 2017

 1. 02.10.2017 Gąsienice w Starym ZOO
 2. 02.10.2017 Mrówki w Starym ZOO
 3. 02.10.2017 Mama Dominika czyta Motylkom
 4. 02.10.2017 Świerszcze w Bibliotece
 5. 02.10.2017 Pszczółki w sklepie
 6. 05.10.2017 Mama Monika czyta Gąsienicom
 7. 05.10.2017 Mama Karolinki czyta Mrówkom
 8. 05.10.2017 Mama Marta czyta Ślimakom
 9. 06.10.2017 Świerszcze w gabinecie Pielęgniarki
 10. 06.10.2017 Dzień uśmiechu u Świerszczy
 11. 09.10.2017 Pszczółki w warzywniaku
 12. 09.10.2017 Mama Magda czyta Pszczółkom
 13. 09.10.2017 Mama Ani czyta Motylkom
 14. 10.10.2017 Mama Natalia czyta Ślimakom
 15. 11.10.2017 Koncert: obój, flet i fagot(wszystkie grupy)
 16. 11.10.2017 Wystawa Cudaków
 17. 12.10.2017 Mama Luiza czyta Mrówkom
 18. 12.10.2017 Mama Ania czyta Gąsienicom
 19. 13.10.2017 Gąsienice w lesie
 20. 16.10.2017 Świerszcze, Biedronki i Żabki w lesie
 21. 17.10.2017 Gąsienice i pogadanka o bezpieczeństwie
 22. 17.10.2017 Mama Monika czyta Pszczółkom
 23. 18.10.2017 Świerszcze w Parku Wilsona i Palmiarni
 24. 18.10.2017 Tata Dariusz czyta Pszczółkom
 25. 18.10.2017 Podsumowanie cudakowej zabawy
 26. 18.10.2017 Motylki i Ślimaki w Uzarzewie
 27. 18.10.2017 Gąsienice w Księgarni z Bajki  
 28. 20.10.2017 Mama Natalia czyta Mrówkom
 29. 20.10.2017 Tata Hani czyta Motylkom
 30. 23.10.2017 Mama Daria czyta Gąsienicom
 31. 23.10.2017 Spotkanie o bezpieczeństwie u Ślimaków
 32. 25.10.2017 Mama Daria czyta Motylkom
 33. 26.10.2017 Mama Monika czyta Gąsienicom
 34. 26.10.2017 Mama Poli czyta Pszczółkom
 35. 27.10.2017 Pszczółki w lesie
 36. 27.10.2017 Tata Mateusz czyta Mrówkom
 37. 27.10.2017 Świerszcze i konkurs zewnętrzny
 38. 27.10.2017 Maja czyta Motylkom
 39. 30.10.2017 Mama Ewa czyta Biedronkom
 40. 31.10.2017 Mrówki w bibliotece szkolnej
 41. 31.10.2017 Pożegnanie u Pszczółek

Wrzesień 2017

 1. 08.09.2017 Mama Dorota czyta Żabkom.
 2. 08.09.2017 Mama Ania czyta Mrówkom.
 3. 11.09.2017 Wycieczka do Witoldzina(Mrówki, Biedronki, Pszczółki, Gąsienice)
 4. 12.09.2017 Pszczółki obserwują skrzyżowanie - wycieczka.
 5. 14/15.09.2017 Dzień Kropki w przedszkolu(wszystkie grupy)
 6. 15.09.2017 Teatrzyk „Dary Pani jesieni”(wszystkie grupy)
 7. 18.09.2017 Żabki na skrzyżowaniu.
 8. 20.09.2017 Żabki i Świerszcze w Witoldzinie.
 9. 20.09.2017 Czytanie ożywione w przedszkolu(6 grup)
 10. 22.09.2017 Mama Bożenka czyta Świerszczom.
 11. 25.09.2017 Mama Anetka czyta Mrówkom.
 12. 25.09.2017 Spotkanie z Pisarką P. Roksaną Jędrzejewską-Wróbel(3 starsze grupy)
 13. 26.09.2017 Ala czyta Gąsienicom.
 14. 27.09.2017 Mama Agnieszka czyta Świerszczom.
 15. 28.09.2017 Gwidon i Pan Michał u Żabek.
 16. 29.09.2017 Dzień Chłopca.
 17. 29.09.2017 Pan Michał i pszczółki u Pszczółek.
 18. 29.09.2017 Dzień głośnego czytania(wszystkie grupy)

                            Przypominamy, że zbieramy nakrętki dla Stefci

UWAGA: Grafika umieszczana na stronie internetowej przedszkola nie jest własnością

placówki.   Wykorzystujemy ogólnodostępne w Internecie grafiki i darmowe gify.

Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki  
  i są tworzone na potrzeby strony Przedszkola nr 190.
 mproject