WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.

                                                           Wojciech Oczko

 
UWAGA RODZICE!
 
W przedszkolu zgłoszono trzy przypadki szkarlatyny u dzieci. 
 
Serdecznie dziękujemy za udziału w konkursie!!!
 
 
List Rzecznika Praw Dziecka
 
Wielce Szanowni Państwo

1 czerwca to moment, w którym tradycyjnie kieruję do Was kilka słów w sprawie najistotniejszej – dzieci.

Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci: szczęśliwych, uśmiechniętych i tych, które w samotności, ukradkiem ronią łzy w beznadziejnym oczekiwaniu na kolejny cios, tych cieszących się z każdej chwili spędzonej z rodziną i tych, które nigdy nie kryły się w ramionach bliskich, tych, które skaczą wysoko do góry w radości z otrzymanych prezentów, jak i tych, dla których każdy spokojny dzień jest jak spełnione marzenie, tych znających poczucie bezpieczeństwa i tych, które ciągle, będąc w drodze, szukają wolności od strachu. W tym dniu, ale nie tylko, żadne z nich nie może być same, każde dziecko powinno poczuć bliskość i troskę ze strony dorosłych – poczuć, że nie jest opuszczone przez najbliższych na bezludnej wyspie.

Międzynarodowy Dzień Dziecka, jak i Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopada) – oprócz chwil wspólnej radości - powinny być czasem refleksji nad dziecięcą podmiotowością, właściwym momentem na uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy dla wszystkich dorosłych dzieci – jak dowodził Janusz Korczak – to już ludzie, czy dopiero nimi będą, czy należy im się szacunek, czy jeszcze na to za wcześnie, czy warto ich słuchać, czy ciągle głosu nie mają i wreszcie – czy prawa dziecka to rzeczywistość, czy fikcja?

1 czerwca, dla Rodziców, Opiekunów i Wychowawców, to idealny moment na podróż w głąb siebie, w poszukiwaniu cząstki Starego Doktora. Warto, ponieważ Korczak dla dzieci chciał wyłącznie dobrze, a ów dobro zamknięto – lata później – w definicji praw dziecka.

Nie mam wątpliwości, że dziś prawa dziecka są fundamentem dziecięcego szczęścia. Tak rozumiane powinny być kierunkowskazem i filarem dla wszystkich decydujących o losach najmłodszych. Uznając ideę praw dziecka łatwiej troszczyć się o rozwój dzieci, ich edukację, zabezpieczyć elementarne prawo do życia i wychowania w rodzinie, prawa socjalne czy dostęp do opieki medycznej, w tym stomatologicznej, ochronić przed przemocą i wykorzystywaniem. To przecież takie proste, prawda?

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Wychowawcy i wszyscy dorośli, którzy na co dzień pracujecie z dziećmi i jesteście najbliżej ich radości i trosk - wyłącznie od Waszych mądrych decyzji zależy, aby tych pierwszych było więcej. Życzę Wam więc tej mądrości, ale przede wszystkim niezliczonych dowodów miłości i powodów do dumy..

Z wyrazami szacunku
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

UWAGA  RODZICE !!!

Przypominamy o konieczności posiadania przez dzieci

nakryć głowy: kapelusiki, czapeczki, chusteczki.

(w okresie dużego nasłonecznienia)

ORGANIZACYJNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

16 maja 2017 na sesji nr XL VIII - Rada Miasta Poznania podjęła

uchwałę nr PU 915/17 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8

w Poznaniu Osiedle Bolesława Śmiałego 107 i nadania statutu.

 

WAŻNE INFORMACJE O REKRUTACJI

 Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające od 20 do 23 czerwca 2017 roku.

UWAGA ETAPY REKRUTACJI

   TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 kwietnia

do 21 kwietnia

od 20 czerwca

do 23 czerwca

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

11 maja

godz. 12.00

30 czerwca godz. 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 maja

do 15 maja

od 3 lipca do 6 lipca

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 maja

godz. 12.00

11 lipca godz.12.00

UWAGA PIERWSZY ETAP REKRUTACJI

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola,

zainteresowani dalszą edukacją w naszej placówce,

pobierają i wypełnioną kartę składają w naszym przedszkolu.

                                                                      

W dalszym ciągu wspólnie czytamy dzieciom.

Pani Monika(koordynator projektu) zaprasza

wraz z pozostałymi Paniami:

Babcie, Dziadków, Starsze Rodzeństwo, Absolwentów

i oczywiście Rodziców do czytania. 

UWAGA RODZICE DZIECI REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY!

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

(USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z dnia 8 grudnia 2016 r.),

od 1 stycznia 2017 r. zniesiono została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat

w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 stycznia 2017 r.

rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych)

w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego,

ponoszą jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia.   

Informacja dla Rodziców!!!

Jesteśmy w Programie, otrzymaliśmy już wstępny Raport

i czekamy na następny etap.

Honorowy Patronat nad Projektem pełni Prezydent Miasta Poznania

- Pan Jacek Jaśkowiak

http://www.zdrowojemy.info/#

Naszym Koordynatorem jest: Pan Hubert.

                                      1 lutego 2017

 Działania dodatkowe na terenie przedszkola (poza codzienną pracą z dziećmi)
 

CZERWIEC 2017


MAJ 2017

1)      05 maja 2017 Spotkanie z Panią Elizą Piotrowską(wszystkie grupy)

2)      11 maja 2017 Spotkanie z mikroskopem u Biedronek

3)      11-19 maja 2017 Ogólnopolski maraton przedszkolaków(wszystkie grupy)

4)      15 maja 2017 Spotkanie w klubie wiewiórki Julki(wszystkie grupy)

5)      16 maja 2017 Mrówki w drukarni

6)      16 maja 2017 Motylków wizyta w Uniwersytecie Przyrodniczym

7)      17 maja 2017 Na zajęciach u Motylków

8)      17 maja 2017 Biedronki i Ślimaki w Klimkowej Osadzie

9)      18 maja 2017 Mama Arturka czyta Motylkom

10)   18 maja 2017 Ślimaki dla Rodziców

11)   19 maja 2017 Marcysia czyta Mrówkom

12)   19 maja 2017 Tata Piotr czyta Motylkom

13)   22 maja 2017 Na zajęciach u Ślimaków

14)   23 maja 2017 Na zajęciach u Mrówek

15)   24 maja 2017 mama Dorota czyta Ślimakom

16)   24 maja 2017 Mama Dorota czyta Mrówkom

17)   25 maja 2017 Na zajęciach u Ślimaków

18)   26 maja 2017 Mama Krzysia czyta Świerszczom

19)   29 maja 2017 Pszczółki na Cytadeli

20)   30 maja 2017 Rodzice u Motylków

21)   31 maja 2017  Rodzice u Żabek


KWIECIEŃ 2017

1)      04 kwietnia 2017 Pogadanka Pani policjantki (Świerszcze, Mrówki i Pszczółki)

2)      04 kwietnia 2017 Warsztaty z rodzicami (Ślimaki, Motylki i Żabki) (z Fundacją)

3)      05 kwietnia 2017 Warsztaty z rodzicami ( Mrówki, Pszczółki i Świerszcze) (z Fundacją)

4)      06 kwietnia 2017 Warsztaty z rodzicami u Biedronek (z Fundacją)

5)      11 kwietnia 2017 Wielkanoc w przedszkolu( przedstawienie, zając i śniadanie oraz występ dzieci)

6)      12 kwietnia 2017 Mama Zuzanna czyta Świerszczom

7)      19 kwietnia 2017 Wiktoria i Alicja czytają Ślimakom

8)      21 kwietnia 2017 Ślimaki i Pan Zdrówko

9)      21 kwietnia 2017   Koncert muzyczny (wszystkie grupy)

10)   26 kwietnia 2017 Kozucha kłamczucha –przedstawienie (wszystkie gupy)

11)   27 kwietnia 2017 Absolwentki czytają Żabkom i Mrówkom

12)   27 kwietnia 2017 Mama Zuzanna u Świerszczy


MARZEC 2017

1)     01 marca 2017 Pani Dyrektor SP 34 czyta dzieciom

2)      03 marca 2017 Mama Ania czyta Biedronkom

3)      03 marca 2017 Mama Ania czyta Mrówkom

4)      03 marca 2017 Zajęcia języka migowego u Pszczółek

5)      08 marca 2017 Mama Mai czyta Ślimakom

6)      08 marca 2017 Ślimaki w dużych kulkach

7)      10 marca 2017 Mama Poli czyta Pszczółkom

8)      10 marca 2017 Babcia Filipa czyta Motylkom

9)      10 marca 2017 Pani Aldona Latosik –spotkanie z pisarką (wszystkie grupy)

10)   13 marca 2017 spotkanie z pielęgniarką u Ślimaków (rodzic)

11)   16 marca 2017 Mrówki w Bibliotece

12)   16 marca 2017 Żabki w Parku Gagarina

13)   20 marca 2017 Mama Ewa czyta Motylkom

14)   20 marca 2017 Babcia Asi czyta Ślimakom

15)   21 marca 2017 Witamy wiosnę (wszystkie grupy)

16)   23 marca 2017 Żabki w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 34

17)   23 marca 2017 Mama Monika czyta Żabkom

18)   23 marca 2017 Mama Kasia  czyta Ślimakom

19)    24 marca 2017 Babcia czyta Motylkom

20)   24 marca 2017 Ulkę żegnają Żabki

21)   24 marca 2017 Mrówki i udział w konkursie

22)   26 marca 2017 Zawody sportowe (z rodzicami)

23)   28 marca 2017 Świerszcze i Mrówki – warsztaty filmowe

24)   29 marca 2017 Mrówki, Świerszcze i Pszczółki  w Szreniawie- wielkanocne warsztaty i muzeum rolnictwa

25)   30  marca 2017 Ślimaki, Żabki, Motylki i Biedronki  w Szreniawie- wielkanocne warsztaty i muzeum rolnictwa

26)   30 marca 2017 Konkurs recytatorski – wyjazd do Przedszkola nr 58

27)   31 marca 2017 Pan Tik Tak –warsztaty czytelnicze


 LUTY 2017
 1. 09 lutego 2017 Dzień głośnego czytania (grupa Ślimaki- Świerszcze)
 2. 16 lutego 2017 Mama Monika czyta Mrówkom
 3. 17 lutego 2017 Świerszcze i Pszczółki w Bramie Poznania
 4. 18 lutego 2017 Piłkarska sobota z Rodzicami
 5. 18 lutego 2017 Zuzia i konkurs (P-le 16)
 6. 18 lutego 2017 Samoloty u Świerszczy, Pszczółek i Mrówek
 7. 21 lutego 2017 Anielka czyta dzieciom – Mrówki
 8. 21 lutego 2017 Mama Aleksego czyta Mrówkom
 9. 22 lutego 2017 Balik karnawałowy
 10. 23 lutego 2017 Mama Anielki czyta Mrówkom
 11. 23 lutego 2017 Mama Madzi czyta Biedronkom
 12. 24 lutego 2017 Mama Aleksego czyta Mrówkom
 13. 24 lutego 2017 Mama Hani czyta Żabkom
 14. 24 lutego 2017 Mama Iwo czyta Świerszczom

STYCZEŃ  2017

 1. 03 stycznia 2017 Mama Kasia czyta Ślimakom
 2. 05 stycznia 2017 Tata Dawida czyta Świerszczom
 3. 10 stycznia 2017 Mama Dorota czyta Ślimakom
 4. 10 stycznia 2017 Mama Dorota czyta Mrówkom
 5. 10 stycznia 2017 Mama Ania czyta Biedronkom
 6. 10 stycznia 2017 Mama Ania czyta Mrówkom
 7. 12 stycznia 2017 Dzień Babci i dziadka u Świerszczy
 8. 16 stycznia 2017 Wizyta Górnika u Mrówek
 9. 19 stycznia 2017 Dzień Babci i Dziadka u Żabek
 10. 19 stycznia 2017 Dzień Babci i Dziadka u Pszczółek
 11. 19 stycznia 2017 Mama Rozalia czyta Świerszczom
 12. 20 stycznia 2017 Mama Agnieszka czyta Żabkom
 13. 20 stycznia 2017 Szósty etap projektu „ Miś w świecie wielkiej literatury” Henio i Czytuś
 14. 24 stycznia 2017 Mama Ewa czyta Biedronkom
 15. 24 stycznia 2017 Dzień Babci i Dziadka u Motylków
 16. 25 stycznia 2017 Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego z okazji dnia Babci i Dziadka
 17. 25 stycznia 2017 Dzień Babci i Dziadka u Mrówek
 18. 26 stycznia 2017 Dzień Babci i Dziadka u Ślimaków
 19. 26 stycznia 2017 Dzień Babci i Dziadka u Biedronek
 20. 26 stycznia 2017 Rodzice Biedronek: dzieciom, Babciom i Dziadkom

GRUDZIEŃ 2016

 1. 01 grudnia 2016 Tata Wojtek czyta Motylkom
 2. 01 grudnia 2016 Konkurs dla Rodziców
 3. 02 grudnia 2016 Mama Iwo czyta Świerszczom
 4. 02 grudnia 2016 Mama Dorota czyta Ślimakom
 5. 02 grudnia 2016 Mama Dorota czyta Mrówkom
 6. 02 grudnia 2016 Mama Ola czyta Motylkom
 7. 02 grudnia 2016 Doświadczenia (Świerszcze i Mrówki)
 8. 05 grudnia 2016 Mama Franka czyta Motylkom
 9. 06 grudnia 2016 Mikołajki w przedszkolu (grupa Ślimaki- Świerszcze)
 10. 06 grudnia 2016 Konkurs dla Rodziców
 11. 07 grudnia 2016 Mama Kuby czyta Motylkom
 12. 07 grudnia 2016 Mama Ida u Ślimaków i Mrówek
 13. 07 grudnia 2016 Zajęcia dla Rodziców u Motylków, Ślimaków i Świerszczy
 14. 08 grudnia 2016 Tata Radek czyta Żabkom
 15. 08 grudnia 2016 Zajęcia dla Rodziców u Mrówek, Pszczółek, Biedronek i Żabek
 16. 08 grudnia 2016 Tata Mateusz czyta Motylkom
 17. 08 grudnia 2016 Mama Kasia czyta Ślimakom
 18. 12 grudnia 2016 Mama Paulina czyta Pszczółkom
 19. 13 grudnia 2016 Mrówki i Pszczółki w Księgarni z Bajki
 20. 14 grudnia 2016 Teatr Animacji „ Śpiąca Królewna” (grupa Ślimaki – Świerszcze)
 21. 15 grudnia 2016 Mama Monika czyta Mrówkom
 22. 15 grudnia 2016 Tata Radek czyta Żabkom
 23. 15 grudnia 2016 Mama Agnieszka czyta Pszczółkom
 24. 16 grudnia 2016 Mama Ania i doświadczenia (Biedronki i Mrówki)
 25. 16 grudnia 2016 Wyróżnienia w konkursie Przedszkola nr 184
 26. 16 grudnia 2016 Absolwentki Kinga i Gabrysia czytają Pszczółkom
 27. 19 grudnia 2016 Gwiazdor w przedszkolu, przedstawienie i Wigilia dla dzieci
 28. 22 grudnia 2016 Piąty etap projektu „ Miś w świecie wielkiej literatury” Boguś

LISTOPAD 2016

 1. 02 listopada 2016 Tata Michał czyta Motylkom
 2. 02 listopada 2016 Mama Monika czyta Mrówkom
 3. 02 listopada 2016 Mama Malwinki i Oliwki czyta Pszczółkom
 4. 02 listopada 2016 Mama Monika czyta Mrówkom
 5. 04 listopada 2016 Mama Agnieszka czyta Ślimakom
 6. 04 listopada 2016 Mama Agnieszka czyta Pszczółkom
 7. 04 listopada 2016 Tata Julka czyta Świerszczom
 8. 04 listopada 2016 Tata Wojtek czyta Ślimakom
 9. 07 listopada 2016 Mama Ania czyta Motylkom
 10. 07 listopada 2016 Mama Elżbieta czyta Pszczółkom
 11. 08 listopada 2016 Dzień bajkowych postaci – balik (grupa Ślimaki-Świerszcze)
 12. 10 listopada 2016 Mama Danusi czyta Biedronkom
 13. 10 listopada 2016 Mama Bartka czyta Biedronkom
 14. 14 listopada 2016 Brozi w przedszkolu (grupa Ślimaki-Świerszcze)
 15. 14 listopada 2016 Pan Przemysław Alexandrowicz czyta dzieci
 16. 16 listopada 2016 Mama Ewa czyta Motylkom
 17. 16 listopada 2016 Mama Dorota czyta Mrówkom
 18. 16 listopada 2016 Mama Dorota czyta Ślimakom
 19. 17 listopada 2016 Spotkanie z Weterynarzem
 20. 18 listopada 2016 Mama Danusia czyta Mrówkom
 21. 18 listopada 2016 Tata Mateusz czyta Motylkom
 22. 18 listopada 2016 Mama Beata czyta Ślimakom
 23. 21 listopada 2016 Tata Kubusia czyta Motylkom
 24. 22 listopada 2016 Mama Kasia czyta Mrówkom
 25. 22 listopada 2016 Mama Paulina czyta Ślimakom
 26. 23 listopada 2016 Mama Nataszki czyta Pszczółkom
 27. 24 listopada 2016 Mama Monika czyta Żabkom
 28. 25 listopada 2016 Mama Bogusia czyta Motylkom
 29. 25 listopada 2016 Mama Paulina czyta Żabkom
 30. 25 listopada 2016 Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu (grupy Ślimaki- Świerszcze)
 31. 25 listopada 2016 Mama Lenki czyta Pszczółkom
 32. 25 listopada 2016 Czwarty etap projektu „ Miś w świecie wielkiej literatury” Wafelek i Zdzisiek
 33. 29 listopada 2016 Mama Wojtka czyta Mrówkom
 34. 30 listopada 2016 Dzień doświadczeń i wynalazków (grupa Ślimaki-Świerszcze)

PAŹDZIERNIK 2016

 1. 07 października 2016 Przedstawienie „Wybierz numer 112”
 2. 10 października 2016 Wycieczka - Wiry (grupa Motylki i Mrówki)
 3. 12 października 2016 Inauguracja Programu Czytelniczego(grupa Ślimaki-Świerszcze)
 4. 19 października 2016 Święto Pyry (grupy Ślimaki – Świerszcze)
 5. 20 października 2016 Mama Kasia czyta Ślimakom
 6. 21 października 2016 Mama Dorota czyta Ślimakom i Mrówkom
 7. 21 października 2016 Drugi etap projektu „Miś w świecie wielkiej literatury”(grupa Ślimaki-Świerszcze) Kropek
 8. 24 października 2016 Mama Kasia u Ślimaków
 9. 25 października 2016 Mama Ania u Biedronek
 10. 26 października 2016 Mama Ala u Ślimaków
 11. 26 października 2016 Mrówki na Bramie Poznania (zajęcia dydaktyczne „Podróże dalekie i bliskie”)
 12. 27 października 2016 Pasowanie na przedszkolaka u Ślimaków
 13. 27 października 2016 Mama Agnieszka u Pszczółek
 14. 28 października 2016 Tata Grzegorz u Motylków
 15. 28 października 2016 Mama Monika u Mrówek
 16. 28 października 2016 Mama Ania u Mrówek
 17. 28 października 2016 Trzeci etap projektu „ Miś w świecie wielkiej literatury” Marcysia i Krzyś

WRZESIEŃ 2016

 1. 08 września 2016 Wycieczka do parku Gagarina (grupa Żabek)
 2. 14 września 2016 Wycieczka Bolechówko (grupa Biedronki i Mrówki)
 3. 14 września 2016 Wycieczka Rosnówko- Rogowo „Deli Park” (grupa Pszczółki i Żabki)
 4. 15 września 2016 Wycieczka na skrzyżowanie (grupa Motylki)
 5. 19 września 2016 Przedstawienie „O Zuzi, co nie chciała iść do przedszkola”(grupy Ślimaki-Świerszcze)
 6. 20 września 2016 Wycieczka na stragany (grupa Ślimaki)
 7. 21 września 2016 Inauguracja projektu „Miś w świecie wielkiej literatury” (grupa Ślimaki-Świerszcze) Karolcia
 8. 26 września 2016 Wycieczka do Ogrodu Botanicznego UP (grupa Świerszcze)
 9. 28 września 2016 Pierwszy etap projektu „Miś w świecie wielkiej literatury” (grupa Ślimaki-Świerszcze) Czytuś
 10. 30 września 2016 Wycieczka zamknięty plac zabaw (grupa Ślimaki)
 11. 30 września 2016 Wyjazdowe przedstawienie „Jaś i Małgosia” (grupa Motylki-Świerszcze)

                                mproject