WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
PRZY ZSP NR 8
 W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
                                                           Wojciech Oczko

Uwaga Rodzice!!!

Zmiany w Statucie Przedszkola nr 190 w  

  Rozdziale 8 dotyczącym  Zasad odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2018/2019 Przedszkola nr 190

w Poznaniu z dnia 15.10.2018 

                  Poznań, 19 października 2018

Prosimy o podanie (w grupach) informacji o obecności dzieci w dniach 

31 października (środa) i 2 listopada (piątek) 2018 

                                                             Poznań, 17 października 2018

W piątek 2 listopada 2018 zajęcia świetlicowe

Wyjaśnienie: w środę 31 października odbędą się zwykłe zajęcia dydaktyczne w przedszkolu.

Prosimy tylko o informację, aby zabezpieczyć funkcjonowanie kuchni przedszkolnej 

i prawidłowo zaplanować ilość posiłków.

W ramach obchodów Dnia Kundelka ogłaszamy zbiórkę przedmiotów dla psów z poznańskiego schroniska.

(koce, ręczniki itp:)

Są potrzebne do wymoszczenia bud w chłodne jesienne poranki i wieczory  oraz mroźne zimowe noce.

Bądź człowiekiem podaj łapę!

Przydałyby się również zabawki - smutno i nudno, gdy nie ma się swojego człowieka...

Zbiórka darów potrwa do 23 października 2018 roku

(przyniesione rzeczy wkładamy do pudełka pod czytnikiem)

                                                                                       Pani Ola, Pani Agnieszka 15 października 2018

 
Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w cyklicznym konkursie plastycznym,
 
pt. CZTERY PORY ROKU  (konkurs składa się z 4 cykli)
 
Pierwszy dotyczy jesieni i nosi tytuł “JESIENNE DRZEWO”
 
Prace należy wykonać w formacie A3, dowolną techniką
 
i dostarczyć do 31 października 2018 r.,
 
Podpisane (imię, nazwisko autora i nazwa grupy) na odwrocie ołówkiem dzieła,
 
pozostawiamy Paniom w grupach.
 
 
Prosimy o niewielki udział rodziców w tworzeniu
 
                                                                        Pani Ola, Pani Agnieszka 15 października 2018

Uwaga Rodzice!!!

W przedszkolu pojawiły się wszy. W związku z tym prosimy

o systematyczne przeglądy stanu włosów dzieci i podjęcie

działań profilaktycznych.

Działania profilaktyczne: przeglądy stanu skóry głowy i włosów,

mycie szamponami "profilaktycznymi" wykorzystywanie prostych,

dostępnych w domu środków (ocet, nafta kosmetyczna) dokładne

wyczesywanie za pomocą specjalnego grzebienia na który

naciągamy watę skropioną octem. 

Aby pozbyć się wszawicy, trzeba  skutecznie zadziałać eliminując zarówno wszy, jak i ich jaja,

by nie pojawiło się nowe pokolenie wszy.

Uwaga: po każdym przymierzaniu czapek, swetrów, szalików w sklepie, po pobycie w dużym

skupisku ludzi, w czasie ciepłych dni, gdy dzieci bawią się w piasku sprawdzajmy włosy dzieci.

Wszy nie potrafią skakać ani latać. Aby przemieścić się z jednej głowy na inną, czekają aż dojdzie

do kontaktu włosów z obu głów. Przytrzymują się włosów za pomocą pazurów,

a następnie przechodzą z włosa na włos. Aby zmienić gospodarza, wszy potrzebują stosunkowo

krótkiego okresu kontaktu – pokonują dystans 23 cm w ciągu 1 minuty.

 Jeśli zauważmy gnidy na włosach znajdujących się ponad centymetr od skóry głowy,

świadczy to o „starym zakażeniu”. 

                                                                                                               Poznań, 24 września 2018

Uwaga Rodzice!

W dwóch grupach u dzieci stwierdzono obecność owsików.

Prosimy o reakcję, kontakt z lekarzem dziecięcym.

Otrzymaliśmy informacje, że w aptekach można zakupić syrop

(bez recepty) na w/w przypadłość. 

Prosimy o rzetelne podejście do powstałego problemu i szybkie zadziałanie.

                                                                                           Poznań, 17 września 2018    

W dalszym ciągu w oku szkolnym 2018-2019 wspólnie czytamy dzieciom.

Pani Monika(koordynator projektu) zaprasza wraz z pozostałymi Paniami: Babcie, Dziadków,

Starsze Rodzeństwo, Absolwentów i oczywiście Rodziców do czytania. 

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE

Codziennie sprawdzamy stan jakości powietrza, aby mieć pewność,

że dzieci przebywając na powietrzu nie wdychają niebezpiecznych dla ich zdrowia substancji. 

Poniżej podajemy link do strony pomiarami jakości powietrza.

Mapa monitoringu jakości powietrza

http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/

               UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE/PRACOWNICY/PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA                          

 UWAGA RODZICE!!!

W czasie zebrań w poszczególnych grupach, wspólnie z Rodzicami ustalono dni przynoszenia

przez dzieci zabawek z domu. Prosimy respektować w/w ustalenia, ponieważ niestosowanie się do tych zasad,

wprowadza dzieciom nieodpowiednie sygnały i zakłóca ich funkcjonowanie w grupie rowieśniczej.

Wszystkie nasze dzieci potrzebują stałych reguł. Jednocześnie prosimy, aby zabawki prywatne były większe,

ponieważ miniaturowe giną w niewyjaśnionych okolicznościach i miejscach.

wink wink wink wink wink wink

Przypominamy, że wewnętrzne przejście (po prawej stronie od wejścia) służyć powinno tylko Rodzicom grup

Świerszczy i Gąsienic, dzieciom tych grup i Personelowi Przedszkola w celu wykonywania codziennych czynności.

Rodzice nie powinni skracać sobie drogi przechodząc na teren Szkoły z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa

naszym dzieciom, uczniom Szkoły i zabezpieczenie mienia dzieci i placówki. 

Personel Szkoły musi mieć nadzór nad osobami wchodzącymi, aby zapobiegać wizytom osób

niepowołanych (bezpieczeństwo uczniów...)

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności każdorazowego sprawdzenia

stanu zamknięcia drzwi wejściowych

(po godzinach schodzenia się dzieci do przedszkola, czyli po godzinie 8.15) 

                                                                      Dziękujemy!!!

UWAGA RODZICE !!!

Informujemy, że po skończonym miesiącu Rodzice mogą dostarczyć pendrive w celu nagrania zdjęć

z danego miesiąca. Prosimy o pendrive w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka

z oznaczeniem grupy do której dziecko uczęszcza Państwa dziecko.

 

Prosimy Rodziców o zapoznanie się

z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1

  

Honorowy Patronat nad Projektem sprawował Prezydent Miasta Poznania - Pan Jacek Jaśkowiak

http://www.zdrowojemy.info/#

 DZIAŁANIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

 (poza codzienną pracą z dziećmi)

 
 

 WRZESIEŃ 2018

 1. 05.09.2018  Biedronki i Gąsienice w Naramowicach;
 2. 10.09.2018 Pszczółki i Żabki w Owińskach;
 3. 12.09.2018 Biedronki i Świerszcze w Kluczewie;
 4. 13.09.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;
 5. 18.09.2018 Mrówki i Gąsienice w Deli Park;
 6. 18.09.2018 Mama Magdalena czyta Biedronkom;
 7. 20.09.2018 Świerszcze w Ogrodzie Botanicznym;
 8. 21.09.2018 Biedronki w Ogrodzie Botanicznym UAM;
 9. 24.09.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;
 10. 25.09.2018 Tata Mateusz czyta Mrówkom;
 11. 25.09.2018 Pszczółki i Żabki w Teatrze Animacji;
 12. 27.09.2018 Próbny alarm w przedszkolu;
 13. 28.09.2018 Dzień chłopaka w przedszkolu;
 14. 28.09.2018 Dzień głośnego czytania;

     Przypominamy, że zbieramy nakrętki dla Stefci

UWAGA: Grafika umieszczana na stronie internetowej przedszkola nie jest własnością

placówki.   Wykorzystujemy ogólnodostępne w Internecie grafiki i darmowe gify.

Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki  
  i są tworzone na potrzeby strony Przedszkola nr 190.
 mproject