WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.

                                                           Wojciech Oczko

Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne (dzieci wraz z Rodzicami) 
 29.08.2016 (poniedziałek) w godzinach 16.00-17.00 
Prosimy o obuwie ochronne dla dziecka i Rodzica. 
                                                        Pani Agnieszka i Pani Iza.

Prosimy o wcześniejsze dostarczenie wyprawek higienicznych

i pozostałego wyposażenia dzieci. 

Przedszkole jest czynne w godzinach: 6.00 do 17.00  
 
Uwaga Rodzice!!!
Przypominamy, że dzieci 6-letnie, które ukończyły
roczne przygotowanie przedszkolne,
mogą zostać przyjęte do klasy I na wniosek Rodziców.

Nie ma potrzeby uzyskania opinii
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 
 

 

 
  Uwaga Rodzice !!! 
 Tylko działania wszystkich Rodziców przyniosą oczekiwane efekty.
Przypominam, że wesz jest owadem, łatwo się przemieszcza,
zrobi wszystko, aby przeżyć.
    Wszawica może dotknąć każdego, 
dlatego proszę o rzetelne podejście do tematu.
  
            

     

    
     


     


      
      
 
  
              
                   
                 
         
 
               
 
   

 
               

 
               
           
              


             

             
                                                               
 UWAGA!!!
 Grafika umieszczona na stronie Przedszkola nr 190 nie jest własnością placówki.
 W budowaniu ogłoszeń, artykułów wykorzystano ogólnie dostępne grafiki
 i darmowe gify.
 Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki
 i specjalnie  dla niej tworzone.
 Ilustracje edukacyjne umieszczane są z podaniem źródła pochodzenia.


mproject