WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
PRZY ZSP NR 8
 W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
                                                           Wojciech Oczko

W związku z koniecznością zaplanowania prawidłowej pracy

przedszkola w okresie świąteczno - noworocznym prosimy o podanie

w grupach informacji dotyczącej nieobecności Państwa dzieci

w przedszkolu w dniach:

27 grudnia 2017 (środa) 

     28 grudnia 2017 (czwartek)

29 grudnia 2017 (piątek)

W przypadku, gdy dzieci będą nieobecne w piątek 22 grudnia 2017

prosimy również o poinformowanie o tej nieobecności.

 Prosimy o podanie tych informacji do piątku 15 grudnia.

                                                                      Dziękujemy! 

Uwaga Rodzice!!!

Dziękujemy za udział w zbieraniu  Szlachetnej Paczki.

UWAGA RODZICE!!!

W czasie zebrań w poszczególnych grupach, wspólnie z Rodzicami ustalono dni

przynoszenia przez dzieci zabawek z domu. Prosimy respektować w/w ustalenia, ponieważ

niestosowanie się do tych zasad, wprowadza dzieciom nieodpowiednie sygnały i zakłóca ich

funkcjonowanie w grupie rowieśniczej. Wszystkie nasze dzieci potrzebują stałych reguł.

Jednocześnie prosimy, aby zabawki prywatne były większe,

ponieważ miniaturowe giną w niewyjaśnionych okolicznościach i miejscach.wink

Przypominamy, że wewnętrzne przejście (po prawej stronie od wejścia) służyć powinno

tylko Rodzicom grup Świerszczy i Gąsienic, dzieciom tych grup i Personelowi Przedszkola

w celu wykonywania codziennych czynności. Rodzice nie powinni skracać sobie drogi

przechodząc na teren Szkoły z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa naszym dzieciom,

uczniom Szkoły i zabezpieczenie mienia dzieci i placówki. 

Personel Szkoły musi mieć nadzór nad osobami wchodzącymi, aby zapobiegać wizytom osób

niepowołanych (bezpieczeństwo uczniów...)

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności każdorazowego

sprawdzenia stanu zamknięcia drzwi wejściowych

(po godzinach schodzenia się dzieci do przedszkola, czyli po godzinie 8.15) 

                                                                      Dziękujemy!!!

 „BAJKA DLA MISIA”

Czekamy na wyniki - już wkrótce winkwinkwinkwink

Informujemy, że po skończonym miesiącu Rodzice mogą dostarczyć pendrive

w celu nagrania zdjęć z danego miesiąca .

Prosimy o pendrive w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka

z oznaczeniem grupy do której dziecko uczęszcza Państwa dziecko. 

Prosimy Rodziców o zapoznanie się

z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1

   

W dalszym ciągu w oku szkolnym 2017-2018 wspólnie czytamy dzieciom.

Pani Monika(koordynator projektu) zaprasza wraz z pozostałymi Paniami:

Babcie, Dziadków, Starsze Rodzeństwo, Absolwentów 

i oczywiście Rodziców do czytania. 

 

Honorowy Patronat nad Projektem pełni Prezydent Miasta Poznania - Pan Jacek Jaśkowiak

http://www.zdrowojemy.info/#

Naszym Koordynatorem jest: Pan Hubert.

                                      1 lutego - 30 czerwca 2017

 

 Podsumowanie całości analizy:

Bardzo ważnym elementem edukacyjnym jest zaangażowanie dzieci

(adekwatnie do ich wieku i umiejętności) w przygotowanie wybranych potraw.

Dzięki temu dzieci nie tylko mają możliwość zapoznania się z asortymentem produktów,

ale również pomaga to kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe we wczesnym dzieciństwie.

Ważne jest również zapewnienie dzieciom możliwości decydowania o wielkości

spożywanej porcji, takie działanie jest pomocne w kształtowaniu mechanizmów głodu

i sytości, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Podsumowując żywienie w Państwa placówce stoi na wysokim poziomie.

                   1)  Jadłospisy zaplanowane są tak, by dostarczać dzieciom wszystkich niezbędnych składników.

                   2) Produkty, które należy ograniczać nie występują zbyt często. 

                                                                                                          Edukator: Hubert Pściuk

 Działania dodatkowe na terenie przedszkola (poza codzienną pracą z dziećmi)
 

 Wrzesień 2017
 1. 08.09.2017 Mama Dorota czyta Żabkom.
 2. 08.09.2017 Mama Ania czyta Mrówkom.
 3. 11.09.2017 Wycieczka do Witoldzina(Mrówki, Biedronki, Pszczółki, Gąsienice)
 4. 12.09.2017 Pszczółki obserwują skrzyżowanie - wycieczka.
 5. 14/15.09.2017 Dzień Kropki w przedszkolu(wszystkie grupy)
 6. 15.09.2017 Teatrzyk „Dary Pani jesieni”(wszystkie grupy)
 7. 18.09.2017 Żabki na skrzyżowaniu.
 8. 20.09.2017 Żabki i Świerszcze w Witoldzinie.
 9. 20.09.2017 Czytanie ożywione w przedszkolu(6 grup)
 10. 22.09.2017 Mama Bożenka czyta Świerszczom.
 11. 25.09.2017 Mama Anetka czyta Mrówkom.
 12. 25.09.2017 Spotkanie z Pisarką P. Roksaną Jędrzejewską-Wróbel(3 starsze grupy)
 13. 26.09.2017 Ala czyta Gąsienicom.
 14. 27.09.2017 Mama Agnieszka czyta Świerszczom.
 15. 28.09.2017 Gwidon i Pan Michał u Żabek.
 16. 29.09.2017 Dzień Chłopca.
 17. 29.09.2017 Pan Michał i pszczółki u Pszczółek.
 18. 29.09.2017 Dzień głośnego czytania(wszystkie grupy)

Październik 2017

 1. 02.10.2017 Gąsienice w Starym ZOO
 2. 02.10.2017 Mrówki w Starym ZOO
 3. 02.10.2017 Mama Dominika czyta Motylkom
 4. 02.10.2017 Świerszcze w Bibliotece
 5. 02.10.2017 Pszczółki w sklepie
 6. 05.10.2017 Mama Monika czyta Gąsienicom
 7. 05.10.2017 Mama Karolinki czyta Mrówkom
 8. 05.10.2017 Mama Marta czyta Ślimakom
 9. 06.10.2017 Świerszcze w gabinecie Pielęgniarki
 10. 06.10.2017 Dzień uśmiechu u Świerszczy
 11. 09.10.2017 Pszczółki w warzywniaku
 12. 09.10.2017 Mama Magda czyta Pszczółkom
 13. 09.10.2017 Mama Ani czyta Motylkom
 14. 10.10.2017 Mama Natalia czyta Ślimakom
 15. 11.10.2017 Koncert: obój, flet i fagot(wszystkie grupy)
 16. 11.10.2017 Wystawa Cudaków
 17. 12.10.2017 Mama Luiza czyta Mrówkom
 18. 12.10.2017 Mama Ania czyta Gąsienicom
 19. 13.10.2017 Gąsienice w lesie
 20. 16.10.2017 Świerszcze, Biedronki i Żabki w lesie
 21. 17.10.2017 Gąsienice i pogadanka o bezpieczeństwie
 22. 17.10.2017 Mama Monika czyta Pszczółkom
 23. 18.10.2017 Świerszcze w Parku Wilsona i Palmiarni
 24. 18.10.2017 Tata Dariusz czyta Pszczółkom
 25. 18.10.2017 Podsumowanie cudakowej zabawy
 26. 18.10.2017 Motylki i Ślimaki w Uzarzewie
 27. 18.10.2017 Gąsienice w Księgarni z Bajki  
 28. 20.10.2017 Mama Natalia czyta Mrówkom
 29. 20.10.2017 Tata Hani czyta Motylkom
 30. 23.10.2017 Mama Daria czyta Gąsienicom
 31. 23.10.2017 Spotkanie o bezpieczeństwie u Ślimaków
 32. 25.10.2017 Mama Daria czyta Motylkom
 33. 26.10.2017 Mama Monika czyta Gąsienicom
 34. 26.10.2017 Mama Poli czyta Pszczółkom
 35. 27.10.2017 Pszczółki w lesie
 36. 27.10.2017 Tata Mateusz czyta Mrówkom
 37. 27.10.2017 Świerszcze i konkurs zewnętrzny
 38. 27.10.2017 Maja czyta Motylkom
 39. 30.10.2017 Mama Ewa czyta Biedronkom
 40. 31.10.2017 Mrówki w bibliotece szkolnej
 41. 31.10.2017 Pożegnanie u Pszczółek

Listopad 2017

 1. 03.11.2017 Mama Dorota czyta Żabkom
 2. 03.11.2017 Laura i Ola czytają Mrówkom
 3. 03.11.2017 Gąsienic udział w konkursie
 4. 05.11.2017 Niedzielny konkursik w przedszkolu
 5. 06.11.2017 Gąsienice na warsztatach w CIR
 6. 06.11.2017 Spotkanie z alpakami
 7. 07.11.2017 Pasowanie Ślimaków
 8. 07.11.2017 Tata Krzysztof czyta Mrówkom
 9. 07.11.2017 Konkurs z udziałem Świerszczy
 10. 07.11.2017 Nagroda – konkurs niedzielny
 11. 08.11.2017 Mama Dorota czyta Gąsienicom
 12. 08.11.2017 Mama Dorota czyta Żabkom
 13. 09.11.2017 Pasowanie Motylków
 14. 10.11.2017 Maciej czyta Gąsienicom
 15. 10.11.2017 Brozi i Kuki w przedszkolu(wszystkie grupy)
 16. 10.11.2017 Biało – czerwona zabawa
 17. 12.11.2017 Turniej chłopców Gąsienic
 18. 13.11.2017 Świerszcze w centrum Inicjatyw Rodzinnych
 19. 14.11.2017 Świerszcze w szkolnej bibliotece
 20. 15.11.2017 Biedronki, Żabki i Pszczółki w Teatrzyku ”Zaczarowany ołówek”
 21. 17.11.2017 Tata Dominika czyta Motylkom
 22. 17.11.2017 Pszczółek występ dla dzieci
 23. 17.11.2017 Pani Dorota Gellner i najstarsze przedszkolaki
 24. 22.11.2017 Biedronki, Żabki, Gąsienice i Mrówki w  Szkole Łejery
 25. 23.11.2017 Bal kapeluszowy(wszystkie grupy)
 26. 23.11.2017 Tata Krzysztof czyta Mrówkom
 27. 24.11.2017 Pracownia Elfów w przedszkolu
 28. 24.11.2017 Nagroda Gąsienic - konkurs
 29. 28.11.2017 Nagroda Świerszczy – konkurs
 30. 29.11.2017 Świerszcze na rewii lodowej
 31. 30.11.2017 Mama Ania czyta Mrówkom

                            Przypominamy, że zbieramy nakrętki dla Stefcimproject